Projekt „Podkarpacka Turystyka na 5 gwiazdek”

Projekt skierowany jest do 60 mikro, małych, średnich przedsiębiorstw i ich pracowników prowadzących działalność w branży turystycznej na terenie woj. podkarpackiego. W projekcie weźmie udział 100 UP 45K i 55M

W ramach Projektu Uczestnik może wziąć udział w szkoleniach:

Obsługa systemu rezerwacyjnego

Cel szkolenia będzie podniesienie i dostosowanie kwalifikacji 100 przedsiębiorców i pracowników z terenów woj. podkarpackiego prowadzących działalność w branży turystycznej w zakresie systemów rezerwacyjnych i organizacji ruchu turystycznego. Zajęcia będą prowadzone w postaci spotkań 14 spotkań po 4h 2x w tygodniu Szkolenia kończą się Międzynarodowym egzaminem IATA Aby ukończyć szkolenia należy wziąć udział w minimum 80% zajęć jak i złożyć z wynikiem pozytywnym egzamin IATA

Czytaj dalej

Organizator ruchu turystycznego

Szkolenie oparte na certyfikacji VCC obejmujące 110h zajęć dla każdej z 5 grup. Vocational Competence Certificat(VCC) to nowy na Polskim rynku system kształcenia i certyfikacji kompetencji zawodowych.

Czytaj dalej

W szkoleniach możesz brać udział jeżeli:

  • Twoja firma nie korzystała ze wsparcia z poddziałania 8.1.1 i 8.1.2 POKL

  • Jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą prowadzącym działalność w sektorze turystyki lub pracownikiem takiego przedsiębiorstwa

  • Działasz w branży turystycznej na terenie województwa podkarpackiego